ЗАТ "Укргеолбудм"

e-mail Друк PDF

ukrgeolbudm_01_1ЗАТ «Укргеолбудм»  - підприємство з науково-технічної діяльності у сфері  виробництва будівельних матеріалів.

Персонал - 151 чол.

Види виконуваних робіт

-геолого-економічні огляди

- аналіз існуючих сировинних баз

- пошук і розвідка родовищ корисних копалин

Всі види лабораторних досліджень:

- вивчення відходів виробництва

- оформлення гірничо-проектної документації

- радіаційно-гігієнічна оцінка сировини

- виконання інженерно-геологічних пошуків під спроектовані будови і комунікації

- бурові роботи

- топо-маркшейдерські роботи

- розробка технологічних регламентів для спроектованих цементних заводів

- науково-технічна допомога

- пошук і розвідка родовищ корисних копалин

 

Геолого-розвідувальні роботи за такими видами сировини: каоліни, вогнетривкі і водонепроникні глини, керамзитова, цементна, глиняне і будівельно-щебенева сировина, облицювальний камінь, будівельний та скляний пісок, карбонатні породи, гіпс, відходи виробництва гірничо-збагачувальних підприємств.

 

 

Наша лабораторія проводить дослідження у таких напрямках:

- стандартизація

- науково-технічні дослідження сировинних баз

- техніко-економічні дослідження відходів різних галузей промисловості 

Геофізичні і топогеодезичні роботи:

-полігонометрія 2-го розряду

-теодолітні ходи точність 1: 2000

- технічне нівелювання 4-го класу 

Геофізичні роботи:

- електрична розвідка методами вертикального електричного зондування та електричного профілювання

- магнітна розвідка

- комплексне геофізичне дослідження свердловин

- радіаційно-гігієнічна оцінка родовищ

- гірничо-проектна документація

Ліцензування геолого-розвідувальних робіт і розробки родовищ

У складі організації як структурний департамент діє гірська проектно-виробнича партія (ГПВП), яка оформляє гірничо-проектну документацію на проведення пробного виробничо-дослідної видобутку на розробку родовищ, консервацію та рекультивацію роздроблених кар'єрів, погоджує її з відповідними адміністративними органами).

 

Офіційний сайт підприємства >>